TechAR Venture Fund AB

Under vintern 2021/22 grundades TechAR Venture Fund AB som är ett joint venture mellan ARscandinavia AB och Langia IT Solutions AB. Som namnet antyder investerar TechAR Venture Fund  primärt inom Augmented Reality. Men fonden tittar också på andra sektorer inom tech såsom esport, AI och fintech. Fondens mål är att skapa god avkastning och samtidigt bidra till att skapa ett technav i  Öresundstrakten för att hjälpa bolag inom våra sektorer accelerera tillväxten.

Är du en startup och söker kapital!

För att kunna hjälpa våra portföljbolag att nå sin fulla potential har ett strategiskt samarbete
ingåtts med Sigma Connectivity. Sigma Connectivity är ett konsultbolag med konsulter som
har gedigen erfarenhet och spjutspetskompetens inom IoT, Machine Learning och AR/VR/
MR. De äger vidare Europas bästa anläggning för att testa samt utveckla hardware inom
ovan nämnda nischer. Denna anläggning är baserad i Lund, Sverige. Sigma Connectivity är
en del av Sigma-koncernen som ägs av familjen Dan Olofsson. Samarbetet innebär att Sigma
Connectivities konsulter kommer att hjälpa ARscandinavia AB att utveckla de bolag som
ARscandinavia AB kommer att investera våra kunders pengar i. Det kan exempelvis röra sig
om en förstudie av en digital idé, utvärdering av en teknologi eller vidareutveckling av en
befintlig affärsidé. ARscandinavia AB kommer att kontakta Sigma när vi tror att deras expertis
kan öka marknadsvärdet på våra portföljbolag.
För att enbart kunna fokusera på förvaltningen har ARscandinavia AB valt att arbeta med
externa samarbetspartners på de områden där det är möjligt. AIFM Group, org.nr.: 559104-
8557, är vår samarbetspartner gällande administrativa funktioner. AIFM Group har många
liknande samarbeten med andra investerings- och fondbolag.
Vi samarbetar vidare med, och är medlemmar i flera av världens största AR-organisationer
och föreningar. Detta gör så att vi kan få tillgång till värdefull information om marknadens
utveckling samt om gynnsamma investeringsmöjligheter.

Investeringskommitté

Vi gillar utmaningen att tillsammans med kreativa och drivna entreprenörer bygga
framtidens företag . Vårt team har stor förståelse för investeringar
i företags tidiga skeden och tillsammans med vårt nätverk och våra co-investerare har vi
förutsättningarna för ge våra investerare en fantastisk resa.
Vi arbetar dedikerat med att utvärdera potentiella investeringar genom diskussioner, dialoger
och intervjuer med ett stort antal teknikbolag. Bolag med den ledning och det team som vi
bedömer har de absolut bästa förutsättningarna att förverkliga ett bolags visioner.