TEAM

CEO

Erik Karlsson har en lång erfarenhet inom de två största exportnäringarna i Norge, olja och sjömat. Inom dessa branscher har han jobbat i en rad olika positioner både på land och till havs. Han har ett stort nätverk av nyckelpersoner inom dessa branscher. Erik har alltid hyst en stor passion för ny teknologi samt ett starkt intresse för börsen och aktier. Universitets studier i Spanien och juridik vid Lunds Universitet. email: erik.karlsson@arscandinavia.se

BUSINESS DEVELOPER

Fredrik Nilsson har lång erfarenhet av förvaltning och private banking både från Sverige och internationellt. Han har bland annat arbetat på världens största bank Citibank samt jobbat som VD i mindre organisationer. Han har också ett brinnande intresse för den explosiva utvecklingen inom Augmented Reality och drivs av att hjälpa dessa bolag växa snabbare. Fredriks vision för ARscandinavia AB är att en tech hub ska kunna etableras i Skåne och i förlängningen bidra till att skapa högteknologiska företag som kan ta upp kampen med ledande bolag i USA och Asien. Fredrik har en kandidatexamen i ekonomi från Lunds Universitet samt en MBA från University of Newcastle i Australien. Han har också studerat vid Fachhochschule i Osnabrück, Tyskland. email: fredrik@arscandinavia.se

INVESTMENT DIRECTOR

Magnus Nicklasson är delägare och investeringsansvarig. Han har en mångårig erfarenhet från finansbranschen och har bl.a. arbetat på Danske Bank med investeringar, kontrakt och ledning. Han har en Master in Laws (LL.M) från Lunds Universitet och har även tillgodoräknat sig studier i statsvetenskap och psykologi från Lunds Universitet. Magnus har erfarenhet av förhandlingar och upprättandet av kontrakt i samband med due diligences, immaterialrätt och investeringsprocesser. Som ett led i att fördjupa sina kunskaper inom investeringar har Magnus en CAIA examen, Chartered Alternative Investment Analyst (www.caia.org). Magnus är investeringsansvarig för ARscandinavia AB:s vc fond och aifm capitals Augmented Reality Fund och eSportsFund email: magnus@arscandinavia.se

TEAM OF EXPERTISE

Martin Saldert, AR/VR - expert

Martin har jobbat med High-end VR och AR i 20 år och har under större delen av det varit i automotive sfären med Opticore och Autodesk. På senare år när VR och AR blivit mer tillgängligt arbetar han på Symetri och hjälper hela deras spann av kunder med alla typer av visualisering. VR är en stor del av vardagen men mycket tid läggs även på att utveckla och testa nya AR-lösningar. Utöver det hjälper han via Symetri både stora mjukvaru- och hårdvaruföretag med tester och expertis på nya lösningar. Martin kommer att framför allt bistå ARscandinavia AB med sin erfarenhet av AR och VR samt med sin expertis i den tekniska utvärderingen som är en central del i investeringsprocessen.

Anders Leideman, Rådgivare AR/VR, Delägare

Anders har över 30 års erfarenhet av ledningsarbete på ett internationellt plan, framför allt genom rollen som VD och genom styrelsearbete inom en rad olika high-tech bolag verksamma på ett flertal olika marknader. Anders har varit involverad i och studerat VR-branschen sedan 1994 och AR-branschen sedan dess begynnelse. Anders kommer att tillhandahålla rådgivning till ARscandinavia AB inom framför allt due diligence, finansiell analys och de tekniska aspekterna inom AR/VR.

Anders Bergh, Rådgivare förvaltning

Anders har 28 års erfarenhet av förvaltningsarbete i Sverige såväl som internationellt. Anders har arbetat med förvaltning av FX, equities, derivat, hedgefonder och fixed income. Han har även arbetat med att utforma, implementera, effektivisera och optimera investeringsprocesser, ansvarat för att starta upp fonder och fungerat som rådgivare åt banker, andra finansiella institut och portföljförvaltare. I tillägg till detta har Anders också haft flera ledande positioner inom förvaltning där ett exempel är att han varit chef för Swedbank Roburs Alpha Management, där han ansvarade för 50 förvaltare och 650 miljarder sek under förvaltning.

Tomas Akenine-Möller, Delägare

Tomas har en doktorsexamen i Computer Graphics från Chalmers University of Technology. Därefter har han gjort en postdoc både vid UC Berkeley och San Diego och blev professor vid Lunds universitet 2007. Hans forskningsintressen är alla typer av datorgrafik; t.ex. VR, strålning, rasterisering, grafikarkitekturer, kompression och geometriska algoritmer. Han har skrivit över 90 forskningsartiklar och ansökt om ungefär lika många patent under åren i tillägg till att ha skrivit en bok som heter Real-Time Rendering och en annan som heter Immersive Linear Algebra. Under 2008 förvärvades ett företag, som han grundade och ledde som VD, av Intel och Tomas arbetade därefter på Intel i 8 år. Tomas har också arbetat på Clarus AB, Ericsson Research och som konsult.

Jim Nilsson, Delägare

Jim har arbetat med flera riskkapitalföretag för att bedöma förutsättningarna och marknadspotentialen hos nya teknologier. Jim har grundat flera företag och för närvarande arbetar han som grafikforskare. Jim har en doktorsexamen i Computer Graphics från Chalmers University of Technology och en MBA från Gothenburg School of Business, Economics and Law.

Günther Alce, Rådgivare AR

Dr. Günther Alce är grundare och VD av G.A Mobile AB. I tillägg är han forskare och föreläsare på Lunds Universitet. Hans forskning handlar om hur man ska använda Augmented Reality (AR) som ett användargränssnitt för att upptäcka och interagera med Internet of Things (IoT) system. Vidare har Günther rollen som rådgivare och delar med sig av sina kunskaper till olika företag.

Fredrik Johansson, Rådgivare eSport & Gaming, Delägare

Fredrik har över 10 års erfarenhet från Gaming-sektorn. Han är grundare och VD på Fantasma Games i Stockholm, ett framgångsrikt bolag inom iGaming. Fredrik har också varit en starkt bidragande orsak till Leo Vegas framgångar i Asien samt varit operativ chef i andra bolag inom sektorn. Han är idag investerare i ett flertal bolag inom tech, framförallt eSport och Gaming. Fredrik är större delägare i ARscandinavia AB och kommer bland annat fungera som bollplank åt förvaltarna.

Tobias Fagerlund, Rådgivare eSport & Gaming, Delägare

Tobias Fagerlund är tidigare VD och koncernchef för First North-noterade spelbolaget Global Gaming 555 AB. Han är jurist i grunden med lång erfarenhet från iGaming-industrin. Sedan mer än 15 år har han varit verksam i olika ledande positioner och som styrelseledamot i såväl noterade som onoterade bolag. Tobias har även stor erfarenhet från olika start-up-miljöer där han verkat och verkar som medgrundare, rådgivare och investerare. Tobias är mindre delägare i ARscandinavia AB och kommer att verka som bollplank åt förvaltarna.

ARscandinavia AB har sina lokaler i skånes hetaste teknologihub

Media Evolution City

A community platform that fosters innovation and growth in the digital industries of Southern Sweden, through collaborating, sharing ideas and knowledge.