TechAR Venture Fund AB

Under vintern 2021/22 grundades TechAR Venture Fund AB som är ett joint venture mellan ARscandinavia AB och Langia IT Solutions AB. Som namnet antyder investerar TechAR Venture Fund  primärt inom Augmented Reality. Men fonden tittar också på andra sektorer inom tech såsom esport, AI och fintech. Fondens mål är att skapa god avkastning och samtidigt bidra till att skapa ett technav i  Öresundstrakten för att hjälpa bolag inom våra sektorer accelerera tillväxten.

Är du en startup och söker kapital!

Investeringskommitté

Vi gillar utmaningen att tillsammans med kreativa och drivna entreprenörer bygga
framtidens företag . Vårt team har stor förståelse för investeringar
i företags tidiga skeden och tillsammans med vårt nätverk och våra co-investerare har vi
förutsättningarna för ge våra investerare en fantastisk resa.
Vi arbetar dedikerat med att utvärdera potentiella investeringar genom diskussioner, dialoger
och intervjuer med ett stort antal teknikbolag. Bolag med den ledning och det team som vi
bedömer har de absolut bästa förutsättningarna att förverkliga ett bolags visioner.