Vad är Augmented Reality?

På senaste tiden har utvecklingen inom Augmented Reality (AR) verkligen accelererat. Stora aktörer har gjort uttalanden om AR:s enorma betydelse för framtiden. Många analytiker menar att vi nu står inför nästa stora teknikrevolution - AR.

Augmented Reality innebär att du ser den verkliga världen men att denna förstärks med digital informtion av olika slag.

AR/VR tekniken kommer förändra vår vardag långt mer än vad smartphone och internet gjort tillsammans. Vad som gör AR så spännande är att den kommer beröra alla branscher: utbildning, industrin, sjukvården, spel etc. Den kommer förändra hur vi lär oss saker, hur vi arbetar, hur vi fattar beslut och hur vi integrerar med den fysiska världen.

Tekniken har stor potential och bara en bråkdel av vad som går att göra är utvecklat hittills.
AR/VR är inte framtiden. Det sker NU.

Augmented Reality Fund

Aktiefond

Läs mer

ArdenX - Global Entertainment Fund

Läs mer

AR Venture Fund

Venture Capital

Läs mer

Se hur Microsoft ser på AR genom deras HoloLens

AR kan underlätta vardagen i många sektorer och arbeten

Framtidens fältarbete

pix-XRindustrygrowth

Tillväxtsektor

Stora analyshus uppskattar att AR/VR -sektorn kommer omsätta 200 miljarder USD inom några år. Varje företag, organisation och investerare bör titta närmare på marknaden annars riskerar de att snabbt komma efter.

ikeaplace-TA

Strukturen finns på plats - smartphonen

AR kommer att konsumeras genom AR-glasögon men framför allt genom vår smartphone. Smartphonen kom 2007 och hade flera miljarder användare inom några år. Vi menar att AR kommer att ha en liknande kurva då AR framför allt kommer konsumeras genom vår smartphone. Om detta stämmer kommer vi ha flera miljarder AR - användare inom ett par år.

TechGiantsareAllIn

Tech - jättarna satsar

AR-tekniken spelar stor roll i deras strategiarbete för framtiden. Tittar man på aktiviteter så som uppköp och R&D - budgets, ser vi att satsningarna på AR ökar explosionsartat.

investersareinterested

Investerare visar intresse

3,6 Miljarder USD investerades 2017 inom AR/VR – en ökning på över 250% från 2015-2017.

Fortune_1000

Fortune 1000 företagen är alla entusiastiska

Flertalet 1000 Fortune-företag som börjat implementera AR-tekniken har redan börjat se höga ROI på sina investeringar. De vittnar som stora fördelar: utbildning, kostnadsbesparingar, högre effektivitet, stora konkurrensfördelar och större kundnytta.

mobilear

Mobil AR är dominerande just nu men försäljningen av AR - glasögon har tiodubblats 2018.

Nyheter

news-augmented-reality-bike

The Gigantic List of Augmented Reality Use Cases

AR/VR/XR startups raise record $3.6 billion in last 12 months as market transition accelerates