Augmented Reality Fund – Venture Capital

ARscandinavia erbjuder möjligheten att investera i Europas första AR-fond som endast placerar i onoterade AR-bolag. Fonden vänder sig till institutioner och andra professionella investerare.

För att få mer information - InvesteringsmemorandumKontakta oss 

Tidslinje

Emissionsfas

mån 1-6

Fonden kommer maximalt inhämta 1 miljard sek för att på ett effektivt sätt kunna utnyttja marknadens möjligheter.

Investeringsfas

mån 6-18

Investeringar kommer att göras i Skandinavien och övriga världen, med största fokus på Europa.

Exitfas

år 3-5

Exits genom IPO:s och andra metoder kommer att genomföras.

Vad letar vi efter?

Exceptionella team

Vi investerar i de mest kompetenta och innovativa teamen som finns. Team som har kompetent och dedikerad ledning, team med anställda med stor kompetens inom AR/VR -sektorn, team  med rätt inställning, kultur och visioner.

Skalbarhet

Vi investerar i bolag med tjänster eller produkter som har förutsättningar att slå igenom globalt.

Unika produkter/tjänster

Vi investerar i produkter eller tjänster som ligger i framkant och som har en unik position på marknaden.

Fonden

Investeringar i tidiga investeringsfaser

Vi investerar i bolags tidiga investeringsfaser: seed, early stage och A-rundor.

Diversifierad portfölj med 40-50 innehav

För att uppnå en god diversifiering och för att sänka risken kommer portföljen bestå av ett flertal olika bolag

1 -100 m SEK
investeringar

Storleken på den initiala investeringen kan variera mycket beroende av bolaget vi investerar i. Vår ambition är att delta i bolagets hela livslängd och reserverar kapital till bolagets framtida finansieringsrundor. I ett normalfall investerar vi 50 % dag 1 och reserverar 50 % av kapitalet till framtida rundor.

Team

Investeringskommitté

För att strukturera förvaltningen har en investeringskommitté etablerats. Denna ansvarar för en första screening samt intervjuer om intresse för bolaget föreligger. Kommittén gör därefter en noggrann utvärdering tillsammans med ARscandinavia AB:s experter, rådgivare och relevanta nyckelpersoner innan eventuell förhandling angående en investering med bolaget påbörjas.

Externa rådgivare

ARscandinavia AB använder sig av specifika rådgivare som ett led i investeringsprocessen. Dessa bidrar med ovärderlig kunskap samt råd inom områden så som teknik, finansiell utvärdering samt allmänna frågor gällande AR/VR.

Nyckelpersoner

ARscandinavia AB har knutit sig an personer till företaget, som besitter kunskaper och erfarenheter av olika slag som är nödvändiga i investeringsprocessen.

Investeringsprocess

Screening & Analyser

En screening och analys genom intervjuer, demonstrationer och utvärderingar genomförs av investeringskommittén tillsammans med rådgivare och nyckelpersoner.

DD och affärsupplägg

Om intresse föreligger inleds förhandlingar med bolaget. Förhandlingar som ofta resulterar i att ARscandinavia i egenskap som huvudinvesterare åtnjuter stora rabatter på värderingen samt andra möjligheter så som optioner att köpa in sig i bolaget längre fram med samma villkor. Innan affär genomförs en gedigen due diligence process.

Exits

Mellan år 2-5 letar ARscandinavia AB aktivt efter intressanta exitmöjligheter. ARscandinavia AB kan även aktivt med sin expertis bistå bolaget i fråga i genomförandet av en IPO eller liknande.