FONDER

AR Scandinavia hyser en stor förkärlek till nyteknik och menar att sektorer som AR och AI samt eSport och spelutveckling kommer att stå för en avgörande värdeökning inom en snar framtid.

ArdenX

Augmented Reality Fund

ArdenX placerar huvudsakligen i bolag inom eSport, spelutvecklare och utgivare av datorspel samt underleverantörer till dessa bolag. Antalet innehav i fonden är begränsat till 25-30 och skall förvaltas aktivt i ett långsiktigt perspektiv.

ARfonden är världens första ucits fond och placerar huvudsak i bolag med verksamhet inom Augmented reality (”AR”), Virtual Reality (”VR”) eller Mixed Reality (”MR”). Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att Fonden inte följer något index utan investeringar baseras på Bolagets analyser.

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut.