Investing in the Future

VI

vilka är vi

ARscandinavia AB grundades för att uppfylla vår vision att hjälpa företag inom AR/ VR/ MR och Artificial Intelligence att växa snabbare. Dessutom ska ARscandinavia underlätta implementeringen samt öka tillgängligheten av framtidens teknologier genom att vara en pionjär och banbrytare på den skandinaviska marknaden.

Vi är baserade i Öresundsregionen och ser det som en styrka att vara placerade i ”porten mot Europa”. Här finns det en stark innovationsanda och ett kreativt nyskapande. Här finns också mer än 12 universitet, 155000 studenter, 12000 forskare samt den största koncentrationen av högutbildade i norra Europa.

Vi lever under devisen ”de snabba tar de långsamma”. Historiskt har dem som inte varit snabba nog att ta till sig av det nya blivit hopplöst efter.  Vi menar att det är viktigt att vara tidig, då skapar vi de bästa möjligheterna för positivt värdeskapande.

Att välja oss på ARscandinavia som partner placerar er i förarsätet inom framtidens teknologier. Ni får ta del av vår expertis, nätverk och investeringsmöjligheter. Tillsammans är vi med och bidrar till innovation och avkastning inom framtidens spännande sektorer.

 

OM AR-Scandinavia AB

ARscandinavia bedriver granskning och analys av värdepappersmarknaden i syfte att utvärdera bolag. ARscandinavia tillhandahåller även marknadsföringstjänster till bland annat fondbolag. ARscandinavia är en registrerad AIF-förvaltare.

Fonder vi marknadsför och distribuerar

TEMA

Vårt Fokus

Vi brinner för nyskapande TEMAN inom den teknikologiska evolutionen som pågår här och nu runt om i världen. Vi drivs av den enkla tesen att bra bolag inom rätt TEMA driver ut marknaden övertid.


Fonder i Fokus

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Ytterligare information finns på fondernas hemsidor, som faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse.

Follow us on Facebook & Instagram

AR Scandinavia AB
Stora Varvsgatan 6
211 19 MALMÖ
SWEDEN